Engine Bay

Honda Civic Type R FK8
06

Camo CF Engine Bay dress up kit (3 pcs) – 10th gen Civic 16-20

07

Kevlar (Yellow) Engine Bay dress up kit (3 pcs) – 10th gen Civic 16-20

005

Forged CF Engine Bay dress up kit (3 pcs) – 10th gen Civic 16-20

005

Honeycomb CF Engine Bay dress up kit (3 pcs) – 10th gen Civic 16-20

07

CF Engine Bay dress up kit (3 pcs) – 10th gen Civic 16-20